• SMB_tjenester_Logo_150px

Regnskap -Rådgivning - Resultat !

Ann Helen Solberg
Regnskapskonsulent
Ann Helen ble ansatt i Rett Regnskap april 2007, og ble med over ved sammenslåingen med SMB Økonomi i 2012. Tidligere har hun jobbet 7 år med regnskap og administrasjon i shipping og offshoreselskaper.
Kontakt: 40723149
Ann-Cathrin Johansen
Regnskapskonsulent
Ann-Cathrin startet i SMB Økonomi juni 2008. Tidligere har hun jobbet 11 år med regnskap i privat næringsliv.
Kontakt:  45492102
Barbro Næve
Regnskapskonsulent
Barbro har jobbet i SMB Økonomi siden våren 2009. Før den tid har hun jobbet 8 år med regnskap.
Kontakt:  46622250
Ola Viken
Regnskapskonsulent
Ola har jobbet i SMB Økonomi siden april 2012. Han er utdannet samfunnsøkonom og har supplert med fag innenfor økonomi, ledelse og finans. Ola har tidligere jobbet 3 år med bank, inkasso og regnskap.
Kontakt: 45861914
Irina Pardaeva
Regnskapskonsulent
Irina startet hos SMB Økonomi august 2013. Hun har tidligere jobbet 15 år i russiske selskaper med administrasjon, lønn og regnskap.
Kontakt: 46622245
Arnt Barlien
Regnskapskonsulent
Arnt startet hos Rett Regnskap august 2010, og fortsatte over til SMB Økonomi i 2012. Han er utdannet regnskapsfører, og blir autorisert i løpet av 2013.
Kontakt: 40633976
Jo Kvarberg
Daglig Leder/Autorisert regnskapsfører
Jo ble ansatt i SMB Økonomi AS i august 2010, og overtok som daglig leder 15.02.2012. Han har vært autorisert regnskapsfører siden 1996 og har erfaring som regnskapssjef innen flere bransjer.
Kontakt: 92279558
Odd Ivar Rypdal
Autorisert Regnskapfører
Odd Ivar har jobbet i Rett Regnskap AS fra mars 2004 og fortsatte over til SMB Økonomi i 2012. Han er autorisert regnskapsfører fra 1996 og har vært i bransjen siden.
Kontakt: 41662049
Stig Roar Hakkebo
Autorisert regnskapsfører
Stig Roar startet i SMB Økonomi november 2011. Han er utdannet siviløkonom og har tidligere jobbet 5 år med regnskap i privat sektor.
Kontakt: 92402870
Turid Hanger
Autorisert regnskapsfører
Turid har jobbet i SMB Økonomi siden august 2009. Før den tid var hun blant annet daglig leder i boligbyggelag i 6 år, og har jobbet med regnskap og lønn i offentlig forvaltning i 8 år.
Kontakt: 45863387
Inger Saksvik
Regnskapskonsulent
Inger startet i SMB Økonomi januar 2014. Hun har 33 års erfaring med lønn og regnskap i privat sektor og 5 år på regnskapskontor.
Kontakt:   46420264