• SMB_tjenester_Logo_150px

Din samarbeidspartner innenfor regnskap og økonomi!

Solid og bred erfaring innenfor regnskap og lønn.

Vi kan tilby alt fra tilrettelegging av administrative rutiner, etablering av selskap, valg av rett selskapsform, budsjettarbeid, økonomisk analyse/ nøkkeltall, skatte- og avgiftsspørsmål og tilsvar til offentlige myndigheter.

   Kontakt oss i dag   

ID-10088914


Regnskap

Vi jobb er å tilby løsninger ut fra kundens behov. Dette kan være å ta regnskapet fra A til Å, eller å tilby noen tjenester og selskapet kan utføre resten selv.

ID-10096523


Rådgivning

Uavhengig av om vi tilbyr dere tradisjonelle regnskapstjenester, så vil vi være en samarbeidspartner på veien mot å nå deres mål. Dette kan være bistand til styrearbeid, interne rutiner, likviditetsstyring og budsjettering. Kort fortalt en ekstern forretningspartner som jobber for å løse utfordringene deres på veien mot å bli best. Sammen definerer vi hvilke mål som skal løses.

Pen_Kalk_Hand


Resultat

Vi har fokus på hele tiden å bli bedre ved å tenke nytt, samtidig som vi er innenfor vår profesjonsetikk. Vårt mål er å hjelpe deres bedrift til å bli den neste Gaselle.

Nyttige linker